F Separacja

Andrzej Tadeusz Kijowski

UWAGA:
Niektóre pliki na tej stronie maj± format *pdf. Do ich odczytania służy program Acrobat Reader, który można ¶ci±gn±ć nieodpłatnie klikaj±c ikonę obok.
Pliki zapisane w tym formacie najwygodniej jest ¶ci±gn±ć na dysk własnego komputera klikaj±c prawym klawiszem myszy polecenie "Zapisz jako..."

S e p a r a c j a

tekst

SMS - y poetyckie

Opinia Ernesta Brylla

Opinia Ryszarda Matuszewskiego
  ¦piewa Margita ¦lizowska:

 1. Flirt
   ¦piewa Marcin Kołaczkowski:

  1. Przestroga
    ¦piewaj± Margita ¦lizowska i Marcin Kołaczkowski:

   1. Decyzja
     ¦piewa Anna Chodakowska:

    1. List do Aniołka
      ¦piewa Marek Majewski:

     1. Krucjata
      ¦piewa Roman Ziemlański:

     1. List od Aniołka
     2. Pulsary
     3. Jutro
     4. Sonet III (szurpilski)
     5. Maskarada
     6. Akwalungi
     7. Sonet IV
     8. Krzyk
     9. Życzenia
      Czyta autor:     1. SMS-ekspres
     2. Veni
     3. W_róże_nie
     4. Sonet I
     5. Promocja
     6. O sztuce rymowania
     7. De poetica emendanda
     8. Lamentacja I
     9. Przestroga
     10. Kl±twa
     11. Maskarada
     12. Kuszenie
     13. Search
     14. Decyzja
     15. F A Q
     16. Flirt
     17. Marzenie
     18. Poema winne
     19. Konterfekt
     20. Gracze
     21. Poza
     22. Homage a Victor Girard
     23. List od Aniołka
     24. Ucieczka do Egiptu
     25. Na pustyni
     26. Tokada
     27. Obscura
     28. Matura
     29. Passadoble II
     30. Prezentacja
     31. OdpowiedĽ na anons kobiety
     32. W lansadach
     33. Odwaga
     34. Mirona
     35. Na Rajstopki
     36. Pie¶ń Minstrela
     37. Tokada II
     38. Akwalungi
     39. Prawda
     40. Indykacja
     41. Komplementy
     42. Sonet II
     43. Farysiada
     44. Anathema
     45. Skazanie Judyt
     46. ¦więty Judasz
     47. Kondukt
     48. Krucjata
     49. Jutro
     50. Katechizm
     51. Pulsary
     52. Grzech mowy
     53. Pokusa
     54. Sonet III ( szurpilski)
     55. Uniesienie
     56. Gadu - Gadu
     57. Przesłanie


     Audycja w Studio Dokumentu i Reportażu Polskiego Radia w programie I, 8.VI.2006, godz.19:15
     "ATK - Separacja"
     Janusz Deblessem
        
     Andrzej Tadeusz Kijowski(ATeK) po dwudziestu pięciu latach wrócił do pisania wierszy za spraw±… esemesów. Ten fakt poprzedziły dramatyczne wydarzenia rodzinne - st±d tytuł tomiku - "Separacja" - zbiór wierszy głównie z sms-owego archiwum autora. Nowe technologie, z komputerem i internetem na czele pozwoliły autorowi obyć się bez oficjalnego wydawcy. Wydawc± został sam. Państwo, korzystaj±c z tych technologii mog± zapoznać się z jego twórczo¶ci±. Czekamy na opinie!
           Ta strona znajduje sie na serwerze Swiat Internet SA - Grupa Netia
     http://free.polbox.pl - bezplatne konta pocztowe oraz strony WWW